Medicus

Idź do spisu treści

Menu główne

Pozostało okołoBIURO KOORDYNACYJNE
INSTYTUTU MEDICUS:


ul. Królowej Jadwigi 29, pok. 16
30-209 Kraków

tel.
501 38 39 55
tel. 12 427 15 93

e-mail: kursy@medicus.edu.pl

 

KIERUNKI:
lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia

WYKŁADOWCY:
akademicka kadra naukowa z tytułami doktorskimi

PROGRAM ZAJĘĆ:
biologia, chemia -  poziom matury rozszerzonej,
matematyka, fizyka -  poziom do wyboru,
kompletny zakres materiału matury 2016 (realizujemy też równolegle zakres materiału matury z roku 2014 i poprzednich)


Jeśli planujesz zostać lekarzem...

Instytut MEDICUS, podobnie jak w ubiegłych latach, prowadzi nabór na kursy przygotowawcze do matury i rekrutacji na uniwersytety medyczne w całym kraju. Kursy przygotowują do aktualnie obowiązującego systemu rekrutacji na kierunek lekarski i stomatologię oraz na farmację, analitykę medyczną i biotechnologię. Kursy prowadzone są zgodnie z wymaganiami Senatów Uczelni Medycznych oraz realizują aktualne wymagania maturalne na rok 2016.

Jeśli planujesz zostać lekarzem, zapewne wiesz ile pracy i nauki czeka Cię, zanim wkroczysz w mury wybranej uczelni. Przed Tobą zaledwie rok na przygotowanie się do matury z przedmiotów wymaganych przez uczelnie medyczne. Dlaczego masz się martwić o wybór i zgromadzenie materiałów oraz literatury, o metodykę pracy, o skuteczność Twoich poczynań? Każdy potrzebuje uzupełnienia wiadomości i systematycznej powtórki z całego obowiązującego materiału, którą gwarantuje nasz specjalistyczny kurs przygotowawczy. Proponujemy Ci najlepsze wyjście - profesjonalną pomoc w zdobyciu wiedzy. Obecnie wielu absolwentów naszych kursów jest już praktykującymi lekarzami. Kurs w Instytucie MEDICUS to droga do uzyskania najbardziej prestiżowego społecznego statusu - zawodu lekarza.


Przygotowanie do matury

Opracowane przez Instytut MEDICUS kursy obejmują intensywne zajęcia z biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz pracę z zadaniami maturalnymi. W zależności od wybranego kierunku i uczelni jest możliwość udziału w zajęciach z wybranych przedmiotów. Kursy obejmują kompletny zakres materiału do matury na poziomie rozszerzonym (z matematyki i fizyki poziom do wyboru). Do Twojej dyspozycji jest najlepsza kadra wykładowców. Zajęcia prowadzą akademiccy pracownicy naukowi z co najmniej tytułem doktora, doskonale znający zakres wiedzy niezbędnej do zdobycia wymarzonego indeksu. W celu zwiększenia efektywności kursów nasi wykładowcy wyselekcjonowali i przygotowali autorskie zestawy zadań spełniające nowe wymagania maturalne na rok 2016 określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Instytut MEDICUS od dwudziestu lat jako jedyny w kraju prowadzi specjalistyczne kursy przygotowawcze na studia medyczne, co pozwala uczestnikom zdobyć cały wymagany zakres wiadomości i dorównać do najlepszych.


Każdy z uczestników naszych zajęć otrzymuje obszerne materiały zawierające podsumowanie części teoretycznej oraz komplet zadań z kluczami rozwiązań. Zajęcia prowadzone są w małych grupach z nastawieniem na indywidualne podejście do każdego z uczestników. Udział w kursie Instytutu MEDICUS umożliwia efektywną naukę i kompleksowe przygotowanie do matury zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Sobotnie zajęcia Medicusa

Najbliższy kurs przygotowawczy rozpoczyna się 17 lub 24 października 2015 i trwa 23 kwietnia 2016. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę i obejmują 6 godzin (6 godzin po 52 minuty + 8 minut przerwy). Od połowy marca, w okresie bezpośrednio poprzedzającym matury, zajęcia odbywają co sobotę.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń po dwie lub trzy godziny na przedmiot. Pierwszą godzinę każdego przedmiotu poświęcamy na wykład, którego celem jest uzupełnienie i uporządkowanie wiadomości teoretycznych. Następnie większość czasu przeznaczona jest na wspólne rozwiązywanie zadań maturalnych. Celem kursu jest wyrobienie praktycznej umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych zgodnie z kluczem - tak by uzyskać możliwie największą liczbę punktów.

Potwierdzają to opinie uczestników kursu.
W czasie wakacji, po zakończonych kursach, do biura koordynacyjnego Instytutu Medicus przychodzą listy z podziękowaniami od uczniów - sprawdź naszą skuteczność.

Przyjmujemy zapisy na kurs.
  Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy przydział do grupy wykładowej, plan zajęć, lokalizacje sal wykładowych i informacje organizacyjne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

 Na Facebooku umieszczamy informacje o dodatkowych materiałach do pobrania oraz bieżące informacje o kursie.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego